Danışmanlık Alanları

Üretim Sisteminde İyileştirme Alanlarının Belirlenmesi:

 • Müşterilere sunulan hizmetlerin etkinlik ve verimlilik kontrolleri,
 • Müşteri İsteklerinin Süreçlere Başarılı Şekilde Yansıtılması,
 • Çalışanların İş Görme Standartlarının ve İzlenebilirliğinin Arttırılması,
 • Üretim Performansının Düzenli Olarak Yönetime Etkin Raporlar ile Sunulması
 • Müşteri İlişkileri Yönetiminde Planlı Uygulamalar,
 • Sipariş Takip Performansı,
 • Ekipman Etkinliklerinin İzlenmesi

Çalışanların İşe Katılımını Arttırmak:

 • Çalışanların Yaptıkları İşler ve Hedefleri konusunda Bilinçlendirmek,
 • İş-Hedef-Çalışan Bağlarını kuvvetlendirmek,
 • İş Performans Raporlamasını Oluşturmak ve Otomasyon Sağlamak,
 • Çalışanın Kontrol Yeterliliklerinin Geliştirilmesi,
 • İş-Hedef-Prosedür-Çalışan Uyumsuzluklarını Ortadan Kaldırmak,
 • Çalışan-Yönetici İşbirliğini Geliştirmek,
 • İş bazında iç/dış müşteri iç/dış tedarikçi ilişkilerini geliştirmek,
 • İş Standardını Oluşturmak.

Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin Performansını Arttırmak.

Özellikle müşterilerden gelen yeni ürün taleplerinde yaşanan olumsuzlukları azaltmak adına:

 • Yeni Ürün Planlama Sürecini İyileştirmek,
 • Yeni Ürün Onay Sürecini İyileştirmek,
 • Ürün / Hizmet Kalite Planlarını Oluşturmak,
 • Görsel Talimatlar ve Çalışan Eğitimi,
 • İlk Uygulama Koçluğu ile başlangıç uygulamaları yönetimini sağlamak,
 • Müşteriden sonuçlar hakkında onay almak,

Eğer , müşterilerden gelen bir talep değil kuruluşun kendi ürünlerini geliştirme süreci ise ;

 • Müşteri İsteklerinin ve İhtiyaçlarının Belirlenmesi,
 • Ürün özelliklerinin müşteriler için ne anlam ifade ettiğinin belirlenmesi,
 • Prototip Tasarımı,
 • Doğrulama , Geçerlilik ve Güvenilirlik İşlemlerinin Planlaması ve Uygulanması,
 • Ürün ve Süreç Dokümanlarının Hazırlanması