Eğitimlerinizi Profesyonelce Pazarlayın.

EĞİTİMİN BAŞLIĞI.

Eğitim Başlığı Kısa ancak içeriği anlatmakta başarılı ve eğitim ihtiyaçları ile ilişkilendirilmiş olması istenir. Uzun eğitim başlıklarının onu okuyan gerçek gereksinim sahiplerinin en çok %40’ına ulaştığı bilinmektedir. Kısa başlıklarda erişim başarısı anlamlı derecede farklıdır. Başlığa eklenen her kelime ortalama %5 ile %10 arasında hedef kitlenin dikkatinden kaçmaktadır. Bir taraftan içeriği etkili ve güven duyulur biçimde sunmak için kelime sayısını arttırma gereksinimi, diğer taraftan başlıktaki kelime sayısı arttıkça hedef kitlenin eğitim duyurusunu dikkate almaması sorunu bir çelişki oluşturmaktadır. Bu çelişkinin çözümü etkili ve uzman metotlar gerektirmektedir.
Kısa içerikler 1 ile 3 kelime arasındadır. Örneğin: “İş Planı Hazırlamak.”  Başlığı kısa bir eğitim başlığıdır. Başlık aynı zamanda içerik hakkında bilgi de içermektedir. Ancak bir iş planı ile ilgili sadece izlenecek yol bakımından bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik görünmektedir. “Başarılı İş Planı Hazırlamak” başlığı orta uzunlukta bir başlıktır. Orta uzunlukta bir başlığın diğer iki ölçüte de katkı sağlaması gereklidir. Örneğimizde, hem içeriğin iş planını başarılı kılmak bakımından zenginleştiğini ve hem de başka bir ihtiyaca (iş planı başarısı için neler yapılmalı) da yanıt verdiği görülmektedir. Başlık zenginleştirmenin genel çerçevesi bu şekilde olsa da, bir uzmanlık gerektirdiği de açıktır. Örneğimizde, yeni başlık daha derin bir gereksinime cevap verecek gibi görünse de bunun yüzeysel kalıp kalmayacağı belirginleşmemiştir. Derin ve daha profesyonel bir ihtiyacı tanımlarken bir güven indeksi oluşturmak uygun olacaktır. Güveni oluşturan temelde iki unsur vardır. Eğitimi sunan kişi ya da kuruma duyulan eski güven ve başlığın detay ve profesyonel bilgiyi garanti altına almasıdır. Birey eğitim konusunda önceden deneyim sahibi olduğu eğitimci kişi ya da kurumlarda eski deneyimlerine benzer bir standardı garanti olarak algılamaktadır. Bu yaklaşım son derece gerçekçi bir yaklaşım olup, derin bir ihtiyacı karşılama konusunda tam bir garanti oluşmaz iken, eğitimin kalitesi hakkında bir güvence oluşmuştur. Başlığın detay/derin bilgiyi garanti etmesi ise başlık konusunda profesyonel bir yaklaşımı gerektirir. Örneğimizde, “Çalışan İş Planı Hazırlama Metodu” başlığı, eğitime katılmak isteyen kişilere; İş planı Nasıl Hazırlanır? İş Planı nasıl çalıştırılır? Ve dolaylı olarak da Başarılı İş Planı Nasıl Yapılır? Sorularına yanıt vermektedir. Güveni arttıran tema ise, bu işlemlere ait bir metot öğrenileceğinin beyan edilmiş olmasıdır.
Eğitim Başlığı 4-6 kelimeden oluşuyor ise bu orta uzunluktaki bir başlıktır. Orta uzunluktaki başlıklar daha daraltılmış alan ya da daha yüksek garanti sağlayan genel eğitim başlıkları için kullanılır. En iyisi ikisini de aynı başlıkta ve orta uzunlukta toplamaktır. Daraltılmış alan ihtiyacına uygun bir eğitim başlığı olarak “Seyahat Acenteleri için İş Planlı Hazırlamak” kullanalım. Başlık özel bir iş alanında iş planlarının nasıl hazırlanacağı içeriğini veriyor.  Fakat eğitimin gerçekte alana özgü yetkinliği ile bir yakınlık sağlasa da garanti vermiyor. Aynı zamanda, alana özgü hazırlanacak iş planlarının çalışan iş görmüş planlar olacağı garantisi hissedilemiyor. Eğitim başlığı “Seyahat Acenteleri için En Başarılı İş Planlarının Analizi”  olsaydı, bu garanti de belki kısmen verilmiş olacaktı. Ancak son örneğimizin orta uzunlukta bir başlık olmadığını da belirtmek isterim. Bir başka deyişle hem orta uzunlukta hem de içerik derinleştirme, güven sağlama konularının birlikte gerçekleşmediği görülmektedir.
Uzun başlıklar (7-12 Kelime) çoğu kez sınırlandırılmış bir hedef kitleye ulaşmayı amaçlayan başlıklardır. İçeriği derinliği, ihtiyaca uygunluk ve benzeri sorunlar kolayca çözümlenmiş ve hedef kitle daraltılması başarı ile gerçekleşmiş olmalıdır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:
Eğitim içeriği iki alt başlıkta ele alınabilir. Birincisi süre bazındaki konu başlıkları ve açıklamaları veya genel olarak konu başlıklarının süre bazında ifade edilmesidir. İkinci içerik ise kazanımlar ile ilgilidir. Eğitim almak isteyenler bu ikili arasında karşılaştırmalı bir değerlendirme yaparlar. Kazanımlardan incelemeye başlayan adaylar, kazanımların kendileri için ne kadar önemli olduğu ile ilgili bir değerlendirme yaparlar. Kazanımlar kendileri için ne kadar değerli ise eğitim katılım arzusu da o derecede gelişir. Ancak eğitim almak isteyen bireylerin kazanımlardan memnun olması durumunda akıllarında güçlü bir soru doğar. Bu kazanım, ilgili eğitim ile hangi konu başlıkları ya da uygulamalar ile karşılanacaktır. İçeriğin ikinci kısmı bu soruya yanıt verecek şekilde düzenlenmelidir. Benzer olarak, başlangıç noktasını konu başlıklarını seçen bir eğitim katılımcı potansiyeli kazanımları kontrol edecek ve bu döngüyü oradan tamamlayacaktır. Belirleyici olan kazanımlar ve onu tatmin edecek konu başlıkları ve uygulamalardır. Ancak konu başlıkları ve uygulamaları okuyarak başlayan kişiler için kazanımlara ulaşmadan bilgilenme sürecinden çıkma riski vardır. Ayrıca kazanımlar iyi olmadığında da eğitime duyulan talep zayıflayacak ya da yok olacaktır. Bu nedenle eğitim içerik kısmının bir diğer adı olarak “Eğitim isteğini Kesinleştirme” kullanılabilir. Eğitim isteğini kesinleştirme bir eğitim talebi kesinleştirme işlemi değildir. Eğitimin yararlı olacağına ilişkin bir görüş kesinliği anlamına gelmektedir.
Eğitim isteğini kesinleştirme Eğitim Kazanımları ile Eğitim konu ve uygulamalarının etkileşiminin ihtiyaç ve güven indeksi ile olgunlaşmasıdır.
eğit 1

 

Eğitim içerikleri I. Bölgede (Yeşil Bölge) olmadıkları zaman talep edilmek bir yana dikkate alınma sorunu yaşarlar.
GİZLİ AŞAMAYA DESTEK.

Değerlendirilmek üzere dikkate alınan her eğitim bir kaynak planlaması ve kontrolünden geçer. Eğitime ödenecek parasal bedellerin dışında, bireyin eğitim aldığı süre içindeki iş kaybı bilançonun gider kısmına yazılır.  Bu durumda bilançonun gelir gider kontrolünden geçen (Getirileri daha yüksek olan eğitimler) eğitimlere talep açılabilir. Yapılacak rasyonel davranış, bu bilançoyu öngörülmeyerek “En İyi Tepki” fonksiyonlarını analiz etmektir. Eğitimin duyurusu ve tanıtımı her iki yönü de yeterince açıklayan bir yapıya sahip olmalıdır.

eğit 2

 

Bu tablo temelde ücret standardını belirlemek için bir ölçüt olarak (tek ölçüt değil) kullanılmaktadır.

 

KURUMSALLIK ve/veya EĞİTMEN GÜCÜ

Bir eğitim duyurusunda güven ve saygınlık yaratan unsurlar arasında eğitimin yapıldığı ortam bilgilerinin yanı sıra Eğitmenin tanınırlığı ve sahip olduğu ün, statü yetkinlikler ve eğitmeni sunan kurumun saygınlığı da rol oynar. O halde eğitim duyurusu bu içeriği net bir şekilde vurgulamalıdır. Bir diğer kurumsallık ve eğitmen gücü eğitimlerin açılıp açılmayacağı, eğitime kayıt olma olanağının kalıp kalmayacağı yönündeki algılamalardır.

 

eğit 3EĞİTİM DUYURU METOT ve KANALLARI:

Eğitim duyuruları güven duyulan iletişim kanallarından geldiğinde oluşan tepki ile bu kanalların zayıf olması halinde oluşan tepkiler arasında anlamlı derecede fark vardır. Formal iletişim kanalları olarak kabul ve kontrol edilen iletişim kanallarının kullanılması uygun olacaktır. Gazete, dergi gibi kanallar ile pankart ve broşür gibi kanallara karşı tepkiler önemli ölçüde farklıdır. Duyurunun daha geniş kapsamlı kitlelere ulaşma yeterliliği, yerel bir yaklaşım olmadığı yönündeki algıyı arttırır. Eğitim yerinin zayıflık, genellik ve kolay edinebilirlik imajlarından uzaklaşması sağlanmalıdır. Eğer yer zayıf veya kolay edinilebilir bir yer ise program öncesi ikram ve/veya uygulamalar bu imajı ortadan kaldırmaya yönelik yetkinlikte olmalıdır.

EĞİTİM GETİRİLERİ KONTROLÜ.
Getiri

Düzey İyileştirme Önerisi
Başlık Uygunluğu
İçerik Uygunluğu
İçeriğin Cazibesi
Eğitime Güven
Eğitimciye Güven/Prestij
Kuruma Güven/Prestij
Ortam Koşullarının Saygınlığı
Duyuru Kanallarına Güven
Katılma Fırsatı Yakalamama Riski
Ücrete Katlanabilirlik
Genel