Bilimde İlerlemek, Cehaletle Mücadelenin Tam Olarak Kendisidir.

asen1

asen2

Bir toplumda gelişmişlik düzeyinin önemli ölçülerinden biri de popüler kültürün cehaletten ne kadar etkilendiğidir. Cehalet ile mücadelenin temel yolu bilimsel disiplinin etki alanını genişletmektir.

asen3

Bugün Dünyamızda zenginlik ve söz sahibi ülkelerin bilimsel düzeyleri ile fakir ve dış olaylardan yüksek derecede etkilenen ülkelerin bilimsel seviyeleri arasında anlamlı derecede büyük fark mevcuttur. Bir toplumun refahı bilim ve cehaletin kapladıkları alanların toplam içindeki etki yüzdesine bağlıdır. Eğitimin , düşünme becerilerine odaklanması halinde öğrenmenin başarılı olacağı gerçeği bilimsel olarak ön saflarda yer alan ülkelerde belirlenmiş ve çalıştırılan bir kuraldır.

asen4

asen5

Sorgulamak , bilimi anlamak ve gelişmenin yolu olarak kabullenmek için en gerekli elemandır. Doğal olarak sorgulamak aynı zamanda cehalet karşıtı bir durum oluşturmaktadır. Bilim gerçekleri bulmakta ve açıklamakta kullanılan ve insanlığın bulduğu en geçerli, doğrulanabilir ve güvenilir yoldur. Zaten bilimsel bir bulgunun geçtiği süzgeç de aynıdır. Bir başka deyişle bilimsel yolla elde edilmiş bir bilgi geçerlilik, doğrulama ve güvenilirlik kontrollerinden başarı ile geçmiş bilgidir. Bilimsel metod Dünya gerçeklerini açıklayan bilgileri elde etmek için Bilim insanlarının izledikleri yoldur.