İç Kontrol Kanunu

Bir bireye dışarıdan uygulanan kontroller çeşitli durumlarda olabilir. Örneğin ebeveynler çocukları üzerinde kontrol uygularken , çocuklar için bu bir dış kontroldür. İşyerlerinde işverenler veya yöneticiler çalışanlara yönelik uygulamalarda kontrole yer verirler. Bu uygulama da çalışanlar için uygulanan bir dış kontroldür. Dış kontrolün ana amacıı disiplin sağlamaktır. Bir işin yapılması ya da yapılmamasına yönelik bir disiplin, ya da işin yapılma biçimine yönelik olan disiplinin iş sonuçlarını ya da bireysel uygulama sonuçlarını güvence altına aldığı varsayılır.

p001

Özellikle Y kuşağı kendilerine uygulanan kontrollerden rahatsız olmaktadır. Ancak bireye uygulanan kontrollerin azaltılmasında temel unsur, bireyin aynı konuda iç kontrolünü arttırmasdır.  Birey iç kontrolünü arttırdıkça, bireye uygulanan dış kontrol miktarı azalır.

p002

Bireyler kendi yaşamlarını kontrol etmek istediklerinde yalnızca kendi istekleri yönündeki davranışlarını güdülememelidir. Aynı zamanda  başkaları ile olan ilişkilerinde uyguladıkları tutum ve davranışlarını da kontrol altına almalıdır. Aklın ve bilimin hüküm sürdüğü dünyamızda rasyonel olmayan davranış biçimlerinin kendisini kısıtlayacağı bilinci ile hareket etmelidir.