Eğitim ve Öğretim

Eğitim ve öğretim üzerine çok yazıldı ve çizildi. Yazılacak ve çizilecekler ne bitmiştir, ne de bitme olasılığı vardır. Yazılmaya devam edilecek ve giderek daha da etkili olacaktır.  Bilim gerçeklerin tespiti için yapılan çalışmaların bütünüdür. Ağırlıklı olarak genellenebilir gerçekler bilimin konusudur. Bilim, bilimsel bilgiyi, bilimsel yöntemlerin eseri olarak ortaya koyar.

Hiç şüphesiz, genelleştirilemeyecek gerçekler var. Ancak, bu gerçeklerin araştırılmasında bilimsel yöntemin başarısı tartışılmaz düzeydedir. Bilimin doğrudan dikkatini çekmeyen ve genelleştirilebilirlik özelliği ilk bakışta görünmeyen olaylar , dolayısı ile bilim insanlarının dikkatini çekmemiş olabilir. Fakat gün geçtikçe sınıflandırma ve genelleştirme yetenekleri artan bilim ve bilimsel yaklaşımlar, giderek gizli kalmış gerçekleri ortaya koymaktadır.

Bu gidişin yol haritası bellidir.  Bilimsel yaklaşımı prensip edinmeyen toplumların önce gerilemesi (ki bu yaşanmıştır) , sonra da yok oluşunu göreceğimiz bir süreç hızla ilerliyor. Her kim ki , bu gidişi inkar eder ve içinde bulunduğu toplumu bilimsel vizyon odaklı geliştirmez ise, toplumun çöküşünü de hazırlamış olur.

Bilim yolunda ilerlemek için elimizde iki temel araç var. Eğitim ve öğretim!!! Belki küçük de olsa bir faydası olur umudu ile Eğitim ve Öğretimin nasıl olması gerektiği konusundaki fikirlerimi paylaşmak gereği duydum.

ca146ddbb900657901ffe5f2da7ded55

Düşünmek için aklın şekillendirilmesi; aklın sorgulamayan, üretken olmayan bir yapıya taşınması amacı ile yazılmamıştır. Ne yazık ki , gelişmemiş toplumlarda yönetimler (gelişmemişliğin en temel sebebi de bizzat bu yaklaşımdır), aklı itaat odaklı eğitmeye yönelmektedir. İtaat, demokratik olmayan her çeşit yönetsel iktidarın sürdürülmesi için kısa soluklu bir nefes verirken, toplumların uzun dönemde soluklarını kesen, onları fakirleştiren ve çürümeye terkeden bir şartlandırma oluşturur.

Eğitim ,aklı ; sorgulamaktan ve bildiklerini ilişkilendirmekten uzak tuttuğunda, öğrenim değersizleşir ve bilimsel olma özelliğinin anlamı kalmaz. Bu durumda bilimsellikten uzaklaşan bir öğretim sistemini karşımızda buluruz.