Archive for April, 2017

İşletmelerin Gelişim Evreleri

Posted 14 April 2017 By profalisen

İşletmelerin varlıklarını sürdürme ve kazançlarını koruyabilme adına atmaları gereken adımlar vardır. Buna etki eden faktörleri aşağıdaki şekilde görebilir ve inceleyebilirsiniz. İşletmelerin bilgi sistemlerinin varlıklarını sürdürme ve kazançlarını korumak için çok önemli olduğu aşikardır. Ancak kurulacak bilgi sisteminin yeterlilikleri ile işletmenin evrimsel seviyesi arasında bir bağ olduğu da açıktır.  İşletmenin ulaştığı evrimsel gelişim seviyesine göre bilgi sistemlerinin de ilişkilendirilmiş bir yapıyı hazırlaması gereklidir. Bu çok net ilişkilerin kurulması işletmelerin varlıklarını sürdürme ve kazançlarını geliştirmeleri bakımından büyük öneme sahiptir.Resim1

Öğrenme Motivasyonu

Posted 03 April 2017 By profalisen

Resim1