Archive for March, 2016

Araştırma Kazanımları

Posted 29 March 2016 By profalisen

Bir araştırmanın iki tür kazanımı vardır. Bunlardan birincisi ve görüleni, araştırma sonucunda araştırılan konu ile ilgili elde edilmiş bilgi ve belgelerdir. Bu bilgi ve sonuçlar kullanılarak araştırılan konu ile ilgili daha derin bilgilere ulaşılır.  İşin daha etkin ve verimli yapılabilmesi için yollar bulunur. Kısaca elde edilen bilgilere yararlı formlara dönüştürülür.

 

Bir araştırmanın sonucunda elde edilen ikinci kazanım alanı ise araştırma deneyimidir. Elde edilen araştırma deneyimi ile gelecek arştırmaların daha etkili ve verimli olması sağlanır. Gelişmiş ülkelerde her iki kazanım üzerine etkin bir odaklanma ile araştırma konuları desteklenir ve yönetilir. Bir araştırmanın sonuçsuz kaldığı izlenimi yanlış ve yetersiz bakış açılarının eserleridir.

 

 

Teknik Bilgi

Araştırmaya ayırılan kaynakların (insan, donanım, teknoloji, finansman,süre) miktarı ne kadar fazla ise araştırma sonrası edinilen kazanımlar da o oranda artmaktadır. Ancak uygun olmayan ve yetersiz kaynakların getireceği sonuçların güvenilirliği şüphelidir. Bu nedenle bir araştırma fonlanırken araştırma amaçları ile kaynakları arasındaki yeterlilik ilişkilerinin irdelenmesi gereklidir.